Doonoripäev Koonga perearstikeskuses 24.11.2016.a. kell 9.00- 11.00

Doonorile pakutakse kooki ja kohvi.

Sotsiaalministeerium koostöös töötukassa ja sotsiaalkindlustusametiga korraldab 21.10.2016 töövõimereformi infopäeva vähenenud töövõimega inimestele. Infopäeva töötubades räägitakse kuidas käib töövõime hindamine ja millised tingimused on töövõimetoetuse saamisel ning milliseid teenuseid pakub tööle saamiseks töötukassa. Lisaks on avatud ka messiala, kus küsimustele aitavad vastuseid saada kohalike omavalitsuste, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik osaleda karjäärinõustamisel.

Infopäev toimub Strand SPA & Konverentsihotellis, aadressil A. H. Tammsaare 35, Pärnu.

Toimumiskoht on ligipääsetav ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.

 

Ootame kõiki huvitatuid osalema. See on hea võimalus vestelda näost näkku sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ning töötukassa esindajatega, saada infot teenusepakkujatelt.

 

Töötubade ajakava Pärnus

Sotsiaalkindlustusameti teenused
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Puude raskusastme hindamine
Kell 14.00; 15.00 & 16.00

Töövõime hindamine
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Töövõimetoetus
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Tööotsingute nõustamine ja töötukassa teenused
Kell 11.00; 12.00 & 13.00

Kohaliku omavalitsuse teenused
Kell 14.00 & 15.00

Lisainfo ning registreerimisvormi leiate: http://sm.ee/et/ajalugu/toovoimereformi-infopaevad-vahenenud-toovoimega-inimestele

 

 

 

KOONGA VALLAVALITSUS müüb avaliku suulise enampakkumise korras Pärnumaal Koonga vallas Rabavere külas asuva tootmismaa sihtotstarbega KAALUMAJA kinnistu nr 4010106 katastritunnusega 33402:001:0194 pindalaga 2254 m2 alghinnaga 3 000.- (kolm tuhat) eurot. Kinnistul asub kolhoosiaegne kaalumaja ehitusaluse pinnaga 169m2.

Suuline enampakkumine toimub 03. novembril 2016. a. kell 10.00 Koonga Vallavalitsuses aadressil Koonga küla Koonga vald 88401 Pärnumaa. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks 30.- eurot ja tagatisraha 150.- eurot Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE091010902001670006 SEB pangas.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistuga on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 447 3746 või 525 8769 ning e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Silver Seegar.

 

 

Koonga Vallavolikogu o t s u s t a b :

 

  1. Korraldada Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek perioodil 3. oktoober 2016 kuni 25. oktoober 2016 Koonga Vallavalitsuses, Koonga valla raamatukogudes ning valla veebilehel www.koongavald.ee.

  2. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Koonga Vallavolikogule e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või posti teel aadressile Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa 88401.

  3. Korraldada ühinemislepingu projekti ja selle lisade tutvustamiseks Koonga vallas rahvakoosolekud 20. oktoobril 2016 järgmiselt:

    1. Oidrema külakeskuses kell 12.00;

    2. Lõpe klubis kell 15.00;

    3. Koonga koolis kell 18.00.

 

Muudatusettepanekute vorm .docx

 

Selgitus aadressikohtade määramise määrusele

 2011. aastast kehtiva „Ruumiandmete seaduse“ § 44 lg 2 kohaselt on aadressikoht asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis.

 Väikekohajärgne adresseerimine on põhjendatud sellistes tihedamalt asustatud piirkondades, kus ei ole selgelt välja kujunenud liikluspinnajärgset adresseerimist ja sellele ei ole mingil põhjusel otstarbekas üle minna. Väikekohtadena võib käsitleda näiteks endiseid aiandusühistuid, tihedamalt asustatud külakeskuseid, külaosi, paiku, kante, endiseid kolhoosikeskuseid, garaažiühistuid jne, kus kasutatakse majade ja maaüksuste nummerdamist.

Sellistele tingimustele vastavad Koonga valla endistesse kolhoosikeskustesse rajatud korterelamurajoonid.

Määruse kätte saadav siit.

 Vastavalt määrusele moodustatakse Oidrema, Lõpe, Koonga ja Irta külades  väikekohad ja majade aadressid muutuksid järgnevalt:

 Oidrema külas tekiks Külavahe väikekoht, mille moodustaksid korterelamud Oidrema 1, Oidrema 2, Oidrema 3, Oidrema 4, Oidrema 5, Oidrema 6 ja Oidrema 7.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Oidrema 1

Külavahe väikekoht 1

Oidrema 2

Külavahe väikekoht 2

Oidrema 3

Külavahe väikekoht 3

Oidrema 4

Külavahe väikekoht 4

Oidrema 5

Külavahe väikekoht 5

Oidrema 6

Külavahe väikekoht 6

Oidrema 7

Külavahe väikekoht 7

Väikekoha tähistamiseks võib tekstis kasutada lühendit vkt.

Näide

Endine aadress Oidrema 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Külavahe vkt 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Lõpe külas tekiks väikekoht Lõpe keskus. Lõpe keskuse moodustaksid korterelamud Endla, Joosepi, Lõpe 4, Lõpe 5, Lõpe 6, Lõpe 7 ja Pääsukese.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Endla

Lõpe keskus 1

Joosepi

Lõpe keskus 2

Lõpe 4

Lõpe keskus 4

Lõpe 5

Lõpe keskus 5

Lõpe 6

Lõpe keskus 6

Lõpe 7

Lõpe keskus 7

Pääsukese

Lõpe keskus 8

 

Näide

Endine aadress Lõpe 4-3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Lõpe keskus 4-3, Lõpe küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Irta külas tekiks väikekoht Irta keskus. Irta keskuse moodustaksid korterelamud Irta 2, Irta 3 ja Irta 4.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Irta 2

Irta keskus 1

Irta 3

Irta keskus 2

Irta 4

Irta keskus 3

 Näide

Endine aadress Irta 4-5, Irta küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Irta keskus 4-5, Irta küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Koonga külas tekiks väikekoht Koonga keskus, mille moodustaksid korterelamud Koonga 3, Koonga 4, Koonga 5, Koonga 6, Koonga 7 ja Koonga 8.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Koonga 3

Koonga keskus 3

Koonga 4

Koonga keskus 4

Koonga 5

Koonga keskus 5

Koonga 6

Koonga keskus 6

Koonga 7

Koonga keskus 7

Koonga 8

Koonga keskus 8

 Näide

Endine aadress Koonga 8-10, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Koonga keskus 8-10,Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Aadresside korrastamisel on kaks võimalust jätta väikekohad moodustamata.

1. Elamutele antakse aadressid liikluspinna ehk tee või tänava järgi. Segadust tekitaks asjaolu, et muutuksid majade numbrid. Ühel pool teed peaks olema paarisarvulised majanumbrid ja teisel pool paaritud. Näiteks võiks tekkida aadressi Koonga 6 asemal aadress Lasteaia tee 2.

2. Elamute aadressides kasutatakse nimesid nagu tavaliste hajaasustuses asuvate talumajapidamiste ja eramajade puhul. Seda võimalust on juba kasutatud Lõpe külas asuvate Endla, Pääsukese ja Joosepi korterelamute puhul. Näiteks Endla –3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa. Endla tähistaks siinkohal hoonet ja –3 tähistab korterinumbrit.

Praegu on Koonga Vallavalitsus seisukohal, et ei ole vaja majade uue nummerdamise või neile nime andmisega asjatut segadust külvata ning otstarbekam on moodustada väikekohad. Kui uue aadressi kirjutamisel jäetakse sõna väikekoht või keskus kirjutamata siis jõuaks saadetis või operatiivsõiduk ilmselt endistviisi pärale.

 

Ootame antud teemal elanike ettepanekuid 31. oktoobrini. Eriti ootaks Lõpe küla Endla, Joospi ja Pääsukese elamute omanike arvamust, sest nende aadressid on tegelikult korrektsed ja väikekoha koosseisus olemine ei ole tingimata vajalik. 

Ettepanekud palun saata e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vallavalitsuse postiaadressile Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Mihkel Kalmaru

keskkonna- ja maanõunik

 

4473745 

Koonga Vallavolikogu istungil 22.09.2016 toimus Koonga valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu on kätte saadav siit.

Koonga Vallavalitsus ootab muudatusettepanekuid eelnõu kohta e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult Valla, Koonga küla, Koonga vald, 88401 hiljemalt 05.10.2016 kell 12.00ks.

Eelarvestrateegia eelnõu teine lugemine ja vastu võtmine toimub 12.10.2016 toimuval vallavolikogu istungil.

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Rabavere külas asuva JÜRITSE-JÜRI talu hooned ja rajatised, mille hulka kuuluvad: elamu-rehealune-tall (ehitisregistri kood 103036397), kuur-ait (ehitisregistri kood 103036398), kelder (ehitisregistri kood 103036399) ja kaev (ehitisregistri kood 220462236). Kõigi nende viimane teadaolev omanik oli LIISU TAMME.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes „Pärnu Postimees”.

                                                                                Koonga Vallavalitsus

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega.

Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades piirkondlikke eripärasid. Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule ja selle teemaplaneeringutele. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+. Arvestatud on riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside, kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega.

Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud - asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks. Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

Planeering on koostatud koostöös maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutustega ja huvitatud osapooltega.

Pärnu maakonna planeering koosneb seletuskirjast ja neljast joonisest: strateegiaplaan, looduskeskkond, tehniline taristu, asustus.

Pärnu maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 6. september kuni 5. oktoober 2016. aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Pärnu maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 25. oktoobril 2016 algusega kell 13.00 Pärnu Maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 5.10.2016) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Pärnu maakonna planeeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Planeeringu KSH ekspert on Kobras AS (Riia 35, Tartu, 50410), kontaktisik ekspert Gerli Kull, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 03. juuniks 2016. a., kaksteist (12) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 66 594.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 44 396.- eurot ning taotlejate omafinantseering 22 198.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks riigipoolset osa          8 912.- eurot ning valla eelarvest oli toetuste andmiseks ette nähtud 12 500.- eurot. Kuigi hajaasustuse programmi toetusteks esialgu kavandatud riigi osa vähendati, eraldas Koonga vald oma eelarvest lubatud 12 500.- eurot ning toetus otsustati jagada rahastuse saanud projektidele suhtega 40% valla osa ja 26,67%, tingimuslikult rahastatud projektile suhtega 50% valla osa ja 50% riigi osa kokku 21 412.- eurot, mis moodustab taotletud toetuste summast alla poole – 48,2 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 27. juuni 2016. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 4 (nelja) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 29. juuni 2016. a. korraldusega nr 151 ja 26. juuli 2016. a. korraldusega nr 164 rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel järgmiselt:

 

 

 

Toetuse saaja

KRISTO MINN

1.

Projekti nimetus

Naissoo küla Vanatoa talu veevärgi rajamine.

 

Toetuse suurus

4 004,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

VAIKE PÄÄSTEL

2.

Projekti nimetus

Kiisamaa küla Kaave talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 700,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

ELLE KESKOJA

3.

Projekti nimetus

Oidrema küla Kadaka talu kanalisatsioonisüsteemi parendamine

 

Toetuse suurus

5 516,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

HELGA PIKKMETS

4.

Projekti nimetus

Oidrema küla Mätiku talu kanalisatsiooni parendamine

 

Toetuse suurus

4 720,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

EGO SIIG

5. 

Projekti nimetus

Tarva küla Tarvamäe talu  puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 472,00 eurot