KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi
LÕPE KOOLI ÕPILASVEO BUSSIJUHI ametikohale.

Õpilasveo bussijuhi põhiülesandeks on Lõpe Põhikooli õpilaste ja lasteaialaste vedu vastavalt õpilasringi graafikule ning tellitud sõidud vastavalt Koonga Vallavalitsuse korraldusele ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Bussijuhi ülesandeks on ka bussi igapäevane hooldamine ja remont vastavalt vajadusele. Bussi garažeerimine Lõpe või Oidrema kandis.
Töötasu 540.- eurot kuus. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik

Nõudmised kandidaadile:
- kasuks tuleb eelnev töökogemus bussijuhina;
- kehtiv bussijuhi tervisetõend;
- suhtluskeel on eesti keel;
- hea suhtleja, soliidne välimus ja hea tervis;
- korrektne ja aus;
- huvi tehnika vastu, olemas remondivõimekus.

Kandidaatitel palume esitada:
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus;
3. Vastava kategooria sõiduki juhiloa ja tervisetõendi koopia.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. märtsil 2015. a. aadressil Koonga Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa 88401 märgusõnaga “KONKURSS” või digitaalselt        e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Konkursikomisjoni esimene koosolek toimub 31. märtsill 2015. a. Koonga Vallavalitsuses. Informatsioon tel. 447 3740 või 525 8769 Silver Seegar.

Teemaplaneering on vastu võetud Pärnu maavanema 19.01.2015 korraldusega nr 1-1/15/17 ja suunatud avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Planeering algatati Pärnu maavanema 31.10.2011korraldusega nr 124. Planeeringu eesmärgiks on tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini üleviimine 330/110 kV pingele. Planeeritav liin võimaldab liita elektrisüsteemiga uusi tootmisvõimsusi Pärnu maakonnas ja suurendab elektri varustuskindlust kogu Eestis. Planeeritava 330/110 kV elektriliini trass läbib Pärnu, Lääne ja Harju maakondi ning Pärnumaal Koonga, Audru ja Sauga valda. Uue elektriliini trassi koridori asukoht on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. Planeeritava trassikoridori laius on 100 m ja pikkus Pärnumaal on 58 km. Planeeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi teemaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi. Kavandatud on negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne. Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 10. veebruarist kuni 12. märtsini 2015.aastal
Planeeringumaterjalid on kättesaadavad tööpäevadel Koonga vallas Lõpe raamatukogus (Lõpe küla, Koonga vald); Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik); Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevik) ja Pärnu maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu). Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad planeeringuportaalis Elering AS veebilehel aadressil: http://elering.ee/avalikustamine-3/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud .
Avaliku väljapaneku kestel (kuni 12.03.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ning KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalikud arutelud toimuvad:
 21.04.2015 kell 13.00 Lõpe klubis (Lõpe külas, Koonga vallas);
 21.04.2015 kell 16.30 Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevikus);
 22.04.2015 kell 16.00 Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga alevikus). Teemaplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Teemaplaneeringu koostaja on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik Mildred Liinat, tel 6988362, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Maves AS (Marja 4D, 10617 Tallinn), kontaktisik ekspert Karl Kupits, 5093437 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Komtaktisik Koonga vallas on Mihkel Kalmaru, 4473745, mihkel.kalmaru@koongavald.

Koonga kooli 95. tegevusaastast, aga ka muust seonduvast saate lugeda siit

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel: