Investeerimislaenu taotlemine.

Hanketingimustega saab tutvuda:  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155405

Koonga Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla riigihanke lihthanke piirmäära jääva hanke “Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoonesse tuletõkkesektsioonide ehitamine“ hankemenetluses.

Koonga Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku hankes osalemiseks ja hinnapakkumuse esitamiseks Pärnumaal Koonga vallas Koonga külas asuva Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoonesse  tuletõkkesektsioonide ehitamiseks vajalike tuletõkkeuste soetamiseks ja paigaldamistööde tegemiseks.
Hinnapakkumise projektdokumentatsioon (Lisa 1) ning lähteülesanne koos vajalike tööde tehnilise kirjeldusega (Lisa 2) on lisatud käesolevale teatele.
Orienteeruv tööde tegemise aeg on 15. juuni 2015 kuni 15. august 2015.
Hinnapakkumised peavad olema jõus vähemalt 31. augustini 2015. a.
Pakkumised esitada hiljemalt 08. septembril 2014. a. kell 15.00 märkusega „Koonga Lasteaia tuletõkkeuksed“ e-posti teel Koonga Vallavalitsuse ametlikule e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Pakkumiste avamine toimub Koonga Vallavalitsuses 08. septembril 2014. a. kell 15.05.
Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus. Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused. 
Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peavad tagama käesoleva hanke teostamise.
Täiendav info tel. 447 3746,  525 8769  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Koonga Vallavalitsus korraldab riigihanke "Koonga valla teedeehitus"

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel:

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon

Koonga Vallavalitsuse 03.07.2013 korraldusega nr 70 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise 5-liikmeline komisjon koosseisus:
1. Mihkel Luige – komisjoni esimees
2. Kaljo Brandt
3. Erki Pool
4. Mare Paarasma
5. Kristel Rohumägi

Lähemalt saab lugeda siit

Õpilasi võetakse õppima nii 10., 11. kui 12.klassi. Õppetöö toimub  kursuste kaupa kahel päeval nädalas, võimalik on arvestada õppurite individuaalsusega.
Õppida saab üksikuid kursusi, mis kunagi varem on sooritamata jäänud. Õppetöö täpne korraldus selgub pärast õpilaste registreerimist.

Gümnaasiumisse astumiseks tuleb isiklikult kohale tulla, võttes kaasa kõik eelnevad haridusttõendavad dokumendid (tunnistused, õpinguraamatud jne).

Dokumentide vastuvõtt on alanud.

Informatsioon tel 5129921 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.,

Heli Raavel

Keskkonnaministeerium teatab osaühingule Lindamäe Koonga dolokivimaardla Koonga dolokivikarjääri ja Metsamaahalduse aktsiaseltsile Koonga dolokivimaardla Koonga IIdolokivikarjääri maavara kaevandamise loa andmise otsuse eelnõude valmimisest.

Lähem info siit.

Asjassepuutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel.
OÜ Lindamäe Koonga dolokivikarjäär: http://www.envir.ee/1164859
Metsamaahalduse AS Koonga II dolokivikarjäär: http://www.envir.ee/1168775AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

 

Hea Koonga valla rahvas, kutsume teid appi õnnetuses kannatada saanud perele.

20. veebruari 2014. a. hommikul põles Koonga vallas Paimvere külas asuva Alt-Jüri talu elumaja maani maha, päästjate saabudes põles ühekorruseline eluhoone juba lahtise leegiga ja päästa ei õnnestunud enam midagi.
Põlengu ajal pererahvast kodus ei olnud, mistõttu inimesed õnneks kannatada ei saanud, küll aga hävitas tuli pere kogu materiaalse vara.

Kuna tules hävis praktiliselt pere kogu vara, on abi vaja kõigi elementaarsete elamis-vahendite (riided, jalatsid, majapidamistarbed, kodutehnika jms.) soetamiseks, mistõttu oleks kõige enam abi rahalisest toetusest. 

Kui teil on võimalik ja te soovite õnnetusse sattunud peret aidata, on teil võimalus kanda raha Valvo Paat’i arvelduskontole EE412200221014975337 Swedbankis, kui teil on aga konkreetseid pakkumisi, võite isiklikult ühendust võtta Valvoga telefonil 5206862.

Infot saab ka valla sotsiaalnõuniku telefonil 447 3744.