KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi
LÕPE KOOLI ÕPILASVEO BUSSIJUHI ametikohale.

Õpilasveo bussijuhi põhiülesandeks on Lõpe Põhikooli õpilaste ja lasteaialaste vedu vastavalt õpilasringi graafikule ning tellitud sõidud vastavalt Koonga Vallavalitsuse korraldusele ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Bussijuhi ülesandeks on ka bussi igapäevane hooldamine ja remont vastavalt vajadusele. Bussi garažeerimine Lõpe või Oidrema kandis.
Töötasu (brutopalk) 540.- eurot kuus. Tööle asumise aeg hiljemalt 01.09.2015.

Nõudmised kandidaadile:
- kasuks tuleb eelnev töökogemus bussijuhina;
- kehtiv bussijuhi tervisetõend;
- suhtluskeel on eesti keel;
- hea suhtleja, soliidne välimus ja hea tervis;
- korrektne ja aus;
- huvi tehnika vastu, olemas remondivõimekus.

Kandidaatitel palume esitada:
1. kirjalik avaldus;
2. elulookirjeldus;
3. Vastava kategooria sõiduki juhiloa ja tervisetõendi koopia.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. augustil 2015. a. aadressil Koonga Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa 88401 märgusõnaga “KONKURSS” või digitaalselt        e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Konkursikomisjoni esimene koosolek toimub 25. augustil 2015. a. Koonga Vallavalitsuses.

KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi
VALLASEKRETÄRI/ARENDUSNÕUNIKU ametikohale.

Tööülesanded:
Vallasekretäri põhiülesanded sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 ja Koonga valla põhimääruse § 33 lõige 4. Vallasekretäri ametijuhendiga saab tutvuda Koonga valla veebilehel www.koongavald.ee.
Arendusnõuniku tööülesanneteks on:
 valla arengukava koostamise ja täiendamise koordineerimine, avalikustamine, tagades arengukava vastavuse seadusandlusele;
 osalemine muude valla arengudokumentide (eelarvestrateegia, valdkonnapõhised arengukavad, hallatavate asutuste arengukavad) koostamises;
 projektiideede ja rahastamisallikate väljaselgitamine ning informatsiooni edastamine;
 projektitöö korraldamine ja projektitaotluste vormistamine ja õigeaegse esitamise tagamine;
 valla kodulehel informatsiooni kajastamine ja infovahetuse koordineerimine MTÜ-de ja ettevõtjatega;
 valla ettevõtjate ja organisatsioonide kohta arvestuse pidamine ja nende arendustegevuste koordineerimine ning füüsiliste ja juriidiliste isikute nõustamine oma pädevuse piires;

Nõudmised kandidaadile:
- vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 loetletud tingimustele;
- Eesti Vabariigi põhiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja muude avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- eesti keele valdamine väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
- väga hea arvuti kasutamise oskus;
- hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja kuulamisoskus;
- korrektsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, iseseisvus teenistusülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus, sobivus meeskonnatööks.

Kasuks tuleb:
- võõrkeele oskus suhtlustasandil (eelistatavalt inglise või vene keel);
- varasem kokkupuude dokumendihaldusprogrammidega (eelistatavalt Amphora);
- varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses, avalikus teenistuses või juriidilist haridust nõudval ametikohal;
- varasem projektitöö kogemus

Töötasu kokkuleppel alates 900.- eurot kuus (brutopalk). Tööle asumise aeg eeldatavalt 01.09.2015.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
1. kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
2. elulookirjeldus ja motivatsioonikiri;
3. haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. augustil 2015. a. aadressil Koonga Vallavalitsus Koonga küla Koonga vald Pärnumaa 88401 märgusõnaga “VALLASEKRETÄR” või digitaalselt        e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Konkursikomisjoni esimene koosolek toimub 25. augustil 2015. a. Koonga Vallavalitsuses. Informatsioon tel. 447 3742 või 56 564 974 Mikk Pikkmets.

Pärnu-Jaagupisse, Pärnu-Jaagupi postkontori juurde paigaldati Omniva
pakiautomaat. Pakiautomaat võimaldab saata ja vastu võtta pakke mugavalt ja
iseteeninduslikult ilma postkontorisse minemata. Eriti mugav on see näiteks
postimüügikataloogidest või internetipoest kauba tellimisel.

Omniva pakiautomaadist saab paki välja võtta olenemata nädalapäevast 24
tundi ööpäevas. Samuti pääseb Omniva pakiautomaatidele ligi autoga, mis teeb
suuremate pakkide transportimise mugavamaks. Paki saatmine või kättesaamine võtab aega vaid mõned minutid.

Eestis sees saab pakiautomaadiga saata pakki ükskõik millisesse teise
pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga adressaadile koju. Omnival on
lisaks Eestile pakiautomaadid ka Lätis ja Leedus ning neisse saab samuti
pakiautomaadist pakki saata. See on ka kõige soodsam viis paki välisriiki
saatmiseks ning pakk jõuab kohale enamasti juba järgmisel päeval. Teistesse
Euroopa riikidesse saatmisel viib Eestis pakiautomaati pandud paki
sihtriigis adressaadini kuller.

Maakonnas elavaid kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale!
Pärnu Maavalitsus korraldab 30. septembril 2015 kell 14 kaheksateistkümnenda  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel  sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse telefonidel 44 79 720, 44 79 724 või 44 79 760. Samuti võib  maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab17.augustini.

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD
alates 03.augustist 2015

Pärnu maavanema 08. juuni 2015. a. korraldusega nr 1-1/15/275 on  hajaasustuse programmi 2015. a. taotlusvoor avatud  alates  03. augustist 2015. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 05. oktoober 2015. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2015. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.
Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.     
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.
Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:
Taotlejale
Taotlusvorm_2015.doc
projekti-eelarve.xls
lisainfo-veesysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-kanalisatsioonisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-juurdepaasuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
lisainfo-autonoomsete-elektrisysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.doc
Aruandevormid_kasusaajale_2013-2014.xls
Aruandevormid_kasusaajale_2015.xls
arvutamise-abimees.xls

 

Koonga Vallavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 37 on moodustatud hajaasustuse programmi 2015. a. taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:
Asevallavanem Silver Seegar – komisjoni esimees
            Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru - liige
            Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige
            Volikogu liige Mare Paarasma - liige
            Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu - liige

                                                asevallavanem Silver Seegar

Koonga kooli 95. tegevusaastast, aga ka muust seonduvast saate lugeda siit

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel: