Keskkonnaministeerium teatab osaühingule Lindamäe Koonga dolokivimaardla Koonga dolokivikarjääri ja Metsamaahalduse aktsiaseltsile Koonga dolokivimaardla Koonga IIdolokivikarjääri maavara kaevandamise loa andmise otsuse eelnõude valmimisest.

Lähem info siit.

Asjassepuutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel.
OÜ Lindamäe Koonga dolokivikarjäär: http://www.envir.ee/1164859
Metsamaahalduse AS Koonga II dolokivikarjäär: http://www.envir.ee/1168775Loe lähemalt toetusest siit

 

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

 

Kuhu kalatiikide keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu toimub Koonga baaris 6. mail 2014 kell 16.00.
Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallas Kuhu külas Ansu katastriüksusel (33404:003:0034) kavandatud tegevuse keskkonnamõju hindamise programmi täiendatud eelnõu valmimisest, avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatavaks tegevuseks on tiikide, grillmaja, paadisilla, puurkaevu, juurdepääsutee, traatvõrgust piirde, kunstliku künka ning puhkajatele kolme palkonni rajamine.  Tiikide rajamisega kaasneb kaevise väljavedu kinnistult mööda avalikult kasutatavaid teid.
Eelloetletut plaanitakse rajada turismimajanduslikel eemärkidel nagu ekstensiivne kalakasvatus, paadisõit, ujumine, sukeldumine,  harrastuskalapüük.

Arendaja on FIE Aldo Anso. Aadressiga Pereküla küla, Halinga vald, Pärnumaa. Telefon 5289095, faks 4457144, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Otsustaja on Koonga Vallavalitsus aadressiga Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa. Kontaktisik on Mihkel Kalmaru. Telefon 4473745, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Keskkonnamõju hindamise viib läbi Agenda Keskkonnabüroo OÜ, Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Programmiga saab tutvuda 15.04.2014 kuni 05.05.2014 Koonga vallamajas ja Koonga raamatukogus. Elektrooniliselt on programm kättesaadav www.koongavald.ee/doc/kuhu.pdf .

Programmi avalik arutelu toimub 06.05.2014 Koonga baaris algusega kell 16.00.

Ettepanekuid ja märkuseid keskkonnamõju hindamise täiendatud programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 05.05.2014 otsustajale Koonga Vallavalitsusele või Agenda Keskkonnabüroo OÜ-le eeltoodud kontaktidel.

Koonga Vallavalitsus teatab Koonga vallas Rabavere külas asuva Rabavere Laudad katastriüksuse (33402:001:0162) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu valmimisest, avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal paikneva olemasoleva sigalakompleksi rekonstrueerimine 400 emise- ja 2120 võõrdepõrsakohaga farmiks. Detailplaneeringu koostamine on algatatud Koonga Vallavolikogu 28.11.2012 otsusega nr 55. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Koonga Vallavolikogu 31.01.2013 otsusega nr 4.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Koonga Vallavalitsus (Koonga küla, Koonga vald, 88401 Pärnumaa; kontaktisik: Mihkel Kalmaru, tel. 447 3745, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ), kehtestaja Koonga Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Agorek OÜ (Jäneda küla, Tapa vald, 73602 Lääne-Virumaa, tel: 3898221, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, tel. 6117690, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ).
Kavandatava tegevusega ei kaasne riigipiire ületavat keskkonnamõju.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda 01.04.2014 - 24.04.2014 Koonga Vallavalitsuses (Koonga küla, Koonga vald) ja Lõpe raamatukogus (Lõpe küla, Koonga vald). Elektrooniliselt on KSH programm kätte saadav Koonga valla veebileheküljel www.koongavald.ee/doc/rabavere14.pdf

Ettepanekuid ja märkuseid keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 24.04.2014 otsustajale Koonga Vallavalitsusele või ELLE OÜ-le eeltoodud kontaktidel.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 25.04.2014 kell 15.00 Lõpe klubis (Lõpe küla, Koonga vald).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamisel on väga oluline osaleda, kuna hilisemas etapis ei pruugi enam olla võimalik mõne aspekti kohta seisukohti esitada.
Hea ülavaate sellest, mis on KSH programm ja kuidas selle koostamisel osaleda annab SA Keskkonnaõiguse Keskuse veebilehelt  http://www.k6k.ee/oskaosaleda/planeeringud/keskkonnamojude-strateegiline-hindamine

 

 

Hea Koonga valla rahvas, kutsume teid appi õnnetuses kannatada saanud perele.

20. veebruari 2014. a. hommikul põles Koonga vallas Paimvere külas asuva Alt-Jüri talu elumaja maani maha, päästjate saabudes põles ühekorruseline eluhoone juba lahtise leegiga ja päästa ei õnnestunud enam midagi.
Põlengu ajal pererahvast kodus ei olnud, mistõttu inimesed õnneks kannatada ei saanud, küll aga hävitas tuli pere kogu materiaalse vara.

Kuna tules hävis praktiliselt pere kogu vara, on abi vaja kõigi elementaarsete elamis-vahendite (riided, jalatsid, majapidamistarbed, kodutehnika jms.) soetamiseks, mistõttu oleks kõige enam abi rahalisest toetusest. 

Kui teil on võimalik ja te soovite õnnetusse sattunud peret aidata, on teil võimalus kanda raha Valvo Paat’i arvelduskontole EE412200221014975337 Swedbankis, kui teil on aga konkreetseid pakkumisi, võite isiklikult ühendust võtta Valvoga telefonil 5206862.

Infot saab ka valla sotsiaalnõuniku telefonil 447 3744.