KOONGA VALLAVALITSUS kuulutab välja elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu ja korteriomandite müügi  AVALIKU SUULISE ENAMPAKKUMISE korras
25% alandatud hindadega 15. detsembril 2014. a.

1. KALLI KORTERELAMU Kalli külas katastritunnus 33402:002:0147 pindalaga            10177 m2 ehitise suletud netopind 598 m2 alghind 2 250.- eurot, osavõtumaks 25.- eurot, tagatisraha 120.- eurot.

2. KOONGA 4-11 korteriomand Koonga külas katastritunnus 33404:002:0162, 3-toaline korter nr 11 üldpindalaga 68,1 m2 alghind 1 500.- eurot, osavõtumaks 15.- eurot, tagatisraha  75.- eurot.

3. LÕPE 7-5 korteriomand Lõpe külas katastritunnus 33402:001:0180, 2-toaline         korter nr 5 üldpindalaga 50,6 m2 alghind 750.- eurot, osavõtumaks 10.- eurot, tagatisraha 50.- eurot.

4. LÕPE 4-8 korteriomand Lõpe külas katastritunnus 33402:001:0217, 3-toaline         korter nr 8 üldpindalaga 69,1 m2 alghind 1 125.- eurot, osavõtumaks 15.- eurot,      tagatisraha 60.- eurot.

5. LÕPE 4-10 korteriomand Lõpe külas katastritunnus 33402:001:0217, 4-toaline         korter nr 10 üldpindalaga 78,3 m2 alghind 570.- eurot, osavõtumaks 10.- eurot,         tagatisraha  40.- eurot.

Enampakkumine toimub 15. detsembril 2014 kell 10.00 Koonga Vallavalitsuses aadressil Koonga küla Koonga vald Pärnumaa. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Koonga Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks ja tagatisraha Koonga Vallavalitsuse arvelduskontole EE901010902001670006 SEB pangas. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kogu ostuhinna enne ostu-müügilepingu sõlmimist ning ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja loobub kinnisasja omandamisest või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata.
Kinnistuga ja korteriomanditega on võimalik tutvuda tööpäeviti eelneval kokkuleppel tel. 44 73746

Lähemalt saate lugeda siit

Koonga kooli 95. tegevusaastast, aga ka muust seonduvast saate lugeda siit

Pärnu Maavalitsus annab teada, et 10.detsembril 2014 kell 14 toimub maavalitsuse saalis XVII Pärnu maakonna kuldpulmapaaride austamispäev. Oodatud on kõik abielupaarid, kel sel aastal täitunud või täitumas 50 abieluaastat. Samuti on oodatud kõik briljantpulmapaarid (60 abieluaastat).

Osalemise soovist teatada rahvastiku toimingute talituse telefonidel 4479724 või 4479760. Isiklikult kohale tulles saab kirja panna kabinetis 209 (maavalitsuse maja Akadeemia 2 Pärnu, II korrus). 

Eelregistreerimine kestab 30.oktoobrini.

Lähemalt selgitab õendusabi järgmine artikkel:

Hea Koonga valla rahvas, kutsume teid appi õnnetuses kannatada saanud perele.

20. veebruari 2014. a. hommikul põles Koonga vallas Paimvere külas asuva Alt-Jüri talu elumaja maani maha, päästjate saabudes põles ühekorruseline eluhoone juba lahtise leegiga ja päästa ei õnnestunud enam midagi.
Põlengu ajal pererahvast kodus ei olnud, mistõttu inimesed õnneks kannatada ei saanud, küll aga hävitas tuli pere kogu materiaalse vara.

Kuna tules hävis praktiliselt pere kogu vara, on abi vaja kõigi elementaarsete elamis-vahendite (riided, jalatsid, majapidamistarbed, kodutehnika jms.) soetamiseks, mistõttu oleks kõige enam abi rahalisest toetusest. 

Kui teil on võimalik ja te soovite õnnetusse sattunud peret aidata, on teil võimalus kanda raha Valvo Paat’i arvelduskontole EE412200221014975337 Swedbankis, kui teil on aga konkreetseid pakkumisi, võite isiklikult ühendust võtta Valvoga telefonil 5206862.

Infot saab ka valla sotsiaalnõuniku telefonil 447 3744.